skip to Main Content

Algemene voorwaarden

 

 

 • Het gehuurde springkasteel wordt voor u opgesteld voor een duur van 09u00 tot 21u00, tenzij anders afgesproken.
 • Het springkasteel blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder.
 • Een aansluiting van 220 volt met aarding (standaard verlengkabel) wordt door de huurder voorzien.
 • Het springkasteel moet steeds op gras of een zachte ondergrond geplaatst worden. Als dit niet mogelijk is, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder omdat op een harde ondergrond het springkasteel niet op een veilige manier kan verankerd worden.
 • Als er enkel een harde ondergrond is, wordt door de huurder een grondzeil (minimum 600 gr / m²) voorzien voldoende groot voor het springkasteel. Het mag niet geplaatst worden op een ondergrond van scherpe stenen, glas, …
 • Rondom het springkasteel is 1m vrije doorgang voorzien.
 • Na de levering en plaatsing gaat de huurder akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
 • De blower/blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand staan gedurende de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Enkel bij hevige rukwinden en storm mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. In dat geval wordt de verhuurder door de huurder verwittigd op het nummer 0479/26.07.23.
 • Schoenen, broeksriemen, puntige voorwerpen, dragen van brillen, eten, drinken, huisdieren, confetti … zijn niet toegelaten op het springkasteel om lichamelijke en materiële schade te vermijden.
 • Bij abnormale vervuiling worden er extra reinigingskosten gerekend.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het springkasteel tijdens de huurperiode en is verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen en zal de verhuurder niet aansprakelijk stellen.
 • Als het springkasteel overnacht, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en samen met het springkasteel veilig opbergen.
 • Bij defect wordt de verhuurder onmiddellijk verwittigd zodat tijdstip en schade kunnen vastgesteld worden en dit op het nummer 0479/26.07.23.
 • Aangebrachte schade, diefstal van het springkasteel of toebehoren wordt door de huurder vergoed aan de verhuurder. Kosten van herstelling of vernieuwing zullen op de huurder verhaald worden.
 • Het is niet toegelaten om het springkasteel door te verhuren of geldelijk uit te baten. Dit kan pas na aanvraag en ons uitdrukkelijk akkoord.
 • De huurprijs wordt betaald uiterlijk de dag vóór de levering op de rekening van de verhuurder. Bij niet betaling wordt het springkasteel niet afgeleverd.
 • Het springkasteel wordt gratis geleverd en geplaatst binnen een straal van 15 km rond Sinaai. Als de levering buiten deze straal valt, is er een kilometervergoeding verschuldigd van 0,30 EUR / km.
 • Bij annulatie moet de helft van de overeengekomen huurprijs betaald worden als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst, uitgezonderd bij aanhoudend slecht weer.
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 • Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van de algemene voorwaarden.
Back To Top